Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде  кепилденген мамлекеттик социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү системасын пилоттоштуруу жөнүндө” токтом долбоору 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Тыныстанов көчөсү 215, Худайбердиева А., тел: 66-10-18, e-mail: Hudayberdieva.adelya@mail.ru

Электрондук регион

Календарь