Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Борборлоштурулган ичүүчү суу менен камсыздоо  жана саркынды сууларды чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү үчүн тарифти аныктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун долбоору 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, Д. Соодалиева., тел: 62-05-35 (+126), 62-05-35 (+127), e-mail: mail|@mineconom.gov.kg

Электрондук регион

Календарь