Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө жана төлөө тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Радищев көчөсү 62, Д. Зулпуева, тел: 54-37-66, e-mail: d.zulpueva@sf.kg

Электрондук регион

Календарь