Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Консультациялык кызматтарды сатып алуу үчүн Стандарттык конкурстук документтерди бекитүү тууралуу» токтом долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Эркиндик бул. 58а, Н.К. Турусбекова, тел: 62-53-13 (23240, e-mail:  nuriyaturusbekova@gmail.com

Электрондук регион

Календарь