Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өткөрүүлүчү аккредитация боюнча акттарды бекитүү жөнүндө» токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, Б.Т.Алыкулова, 66-22-87, e-mail: aky73@mail.ru

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь