Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Кыргыз Республикасынын  саламаттык сактоо жаатындагы айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын  Мыйзам долбоору жана “Кыргыз Республикасынын  саламаттык сактоо жаатындагы айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын долбоору тууралуу” Кыргыз Республикасынын   Өкмөтүнүн токтомунун долбоору 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көчөсү, 148, М.А.Исмаилов, З.А.Долонбаева, (0312) 66-37-07, 62-37-08, e-mail: m_ismailov@mz.med.kg, z_dolonbaeva@mz.med.kg

Электрондук регион

Календарь