КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №330 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 “Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү
 тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

“Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 “Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускамада:

9-пунктундагы “3 иш күндөн” деген сөздөр “5 иш күндөн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

42-пунктунун биринчи абзацындагы “2” деген цифра “4” деген цифра менен алмаштырылсын.

2, Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 Премьер-министр                        М.Д. Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь