КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 608 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 12-апрелиндеги № 227 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз транспорт инспекциясынын кызматкерлеринин форма кийимдери жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-декабрындагы № 809 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз транспорт инспекциясынын кызматкерлеринин форма кийимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 12-апрелиндеги № 227 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтому.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев  

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь