КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-июлундагы № 358 токтому

2018-жылдын 1-июнунда Душанбе шаарында кол коюлган Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу

Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2018-жылдын 1-июнунда Душанбе шаарында кол коюлган Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча  документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашуу (мындан ары – Макулдашуу) бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жогоруда аталган Макулдашууну аткарууга жооптуу орган болуп аныкталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги КМШнын Аткаруу комитетине жогоруда аталган Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы тууралуу кабарласын.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь