КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы № 434 токтому

    Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө

 «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 81-беренесин ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                        М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь