Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

"Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын ишин жана жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш. Тыныстанов көчөсү 257, Э.С.Каныбеков, 66-47-26, e-mail: kanubekov@gmail.com

Электрондук регион

Календарь