Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Кыргыз Республикасынын электрондук коммерция жаатындагы айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын электрондук коммерция жаатындагы айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө” токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, Ж.А.Жумаков, 62-05-35 (+172,185), факс: 66-18-37, e-mail: tradedom@mail.ru

Электрондук регион

Календарь