КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-сентябрындагы № 478 токтому

Кыргыз Республикасынын асыл тукум субъекттерине асыл тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусун ыйгаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын асыл тукум мал чарбасын андан ары өнүктүрүү, генетикалык ресурстарын сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу максатында, “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Мамлекеттик изилдөөдөн жана кайра изилдөөдөн өткөн асыл тукум заводдорунун тизмеси, 1-тиркемеге ылайык;

- Мамлекеттик изилдөөдөн жана кайра изилдөөдөн өткөн асыл тукум фермаларынын тизмеси, 2-тиркемеге ылайык.

2. “Айыл банк” ачык акционердик коомуна асыл тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусу ыйгарылган чарба субъекттерине мамлекеттик долбоорлордун алкагында узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди биринчи кезекте берүү сунушталсын.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-июнундагы № 312 “Кыргыз Республикасынын асыл тукум иштери субъекттерине асыл-тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусун ыйгаруу жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-апрелиндеги № 193 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-июнундагы № 312 “Кыргыз Республикасынын асыл тукум иштери субъекттерине асыл-тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусун ыйгаруу жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь