Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Айыл чарба канаттуулары жана балык үчүн тоюттарды өндүрүү үчүн чийки затты алып келүүдө төлөнгөн импортко кошумча нарк салыгынын суммасын кайтарып берүүнүн тартибин жана шарттарын бекитүү жана импортко КНСтин суммасын бюджеттен кайра кайтарууга жаткан Айыл чарба канаттуулары жана балык үчүн тоют өндүрүү үчүн колдонулуучу чийки заттардын товардык позициясынын тизмесин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, А.К.Үсөналиева, 62-05-35 (+284), факс: 66-18-37, e-mail: mail@mineconom.gov.kg; a-usenalieva@mail.ru 

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь