КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 746 токтому

Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

«Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Электр жана почта байланышы жаатындагы ишти лицензиялоо жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.  

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 31-майындагы № 260 «Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобонун 36-главасы күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 25-февралындагы № 103 «Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүкчөлөрү тарабынан берилүүчү Уруксат берүүчү документтердин реестрин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүкчөлөрү тарабынан берилүүчү Уруксат берүүчү документтердин реестринде:   

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттиги» бөлүмүндө:

бөлүмдүн аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги»;

«Уруксат берүү үчүн негиз (ченемдик укуктук актынын аталышы)» графасынын 2 жана 3-пункттарындагы «Мыйзамы» деген сөздөн кийин
 «, «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы» деген сөздөр менен толукталсын;

«Аталышы» графасынын 3-пунктундагы «Жыштык» деген сөз  «Радиоэлектрондук каражаттарды пайдалануу укугуна жыштык» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                            М.Д.Абылгазиев


Электрондук регион

Календарь