КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 747 токтому

Маалыматтарды иштеп чыгуунун мамлекеттик борборлоруна жана аларды бириктирүүчү байланыш каналдарына карата талаптарды бекитүү жөнүндө

«Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6 жана 24-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Маалыматтарды иштеп чыгуунун мамлекеттик борборлоруна жана аларды бириктирүүчү байланыш каналдарына карата талаптар (мындан ары – Талаптар) тиркемеге ылайык бекитилсин. 

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча), мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар жана мекемелер өздөрүнүн маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорун уюштурууда ушул токтом менен бекитилген Талаптарды жетекчиликке алсын. 

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

Премьер-министр                                                     М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь