КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-декабрындагы № 600-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча «Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө» программасы жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген 2018-2022-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык» программасын жүзөгө ашыруу максатында жана «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

    1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

‑   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча «Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө» программасы, 1-тиркемеге ылайык;

‑   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча «Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө» программасын  ишке ашыруунун биринчи беш жылдык баскычы катары 2019-2023-жылдарга карата иш-чаралар планы (мындан ары – Иш-чаралар планы);

‑   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча «Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө» программасынын индикаторлорунун матрицасы, 3-тиркемеге ылайык.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча):

-   Иш-чаралар планын белгиленген мөөнөттө жана толук көлөмдө аткаруу боюнча чараларды көрүшсүн;

‑   жарым жылдын жыйынтыгы боюнча, отчёттук мезгилден кийинки айдын 10унан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчёттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө топтомо маалымат тапшырып турсун.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-майындагы № 309 «Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун реформалоонун 2012-2018-жылдарга карата «Ден соолук» улуттук программасы жөнүндө» токтому;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июнундагы № 306 «Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун сактоонун жана чыңдоонун 2020-жылга чейинки стратегиясы жөнүндө («Ден соолук - 2020»)» токтому;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-мартындагы № 134 «2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын электрондук саламаттык сактоо программасын бекитүү жөнүндө» токтому;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-майындагы № 267 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-майындагы № 309 «Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун реформалоонун 2012-2016-жылдарга карата «Ден соолук» улуттук программасы жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-мартындагы № 100-б буйругу;

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-июнундагы № 300-б буйругу.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.


 Премьер-министр                                                                       М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь