КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-февралындагы № 24 буйругу

“Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесинин 1-бөлүгүнүн 8-пунктуна, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык: 

1. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын реестрине кирген жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген банктарда банктык эсептерди ачууга укуктуу экендиги аныкталсын. 

2. Ушул буйрук расмий жарыяланууга тийиш жана 2020-жылдын 3-февралынан тартып күчүнө кирет. 

Премьер-министр                                                       М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь