Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы №790 «Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктердин программасы жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй проспекти, 122, А.Б. Керимбаев, (0312) 66-21-13, факс: 62-65-19, e-mail: foms.kg 

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь