КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-декабрындагы № 583-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-июлундагы № 377 “Аудитордук ишти жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө” токтомун күчүн жоготту деп таануу  тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелере ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-июлундагы № 377 “Аудитордук ишти жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

2, Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                    М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь