КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-майындагы № 257 токтому

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин иш чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтомдун 5-тиркемесинде:

- 6-пункту “Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги,” деген сөздөрдөн кийин “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги,” деген сөздөр менен толукталсын;

2) жогоруда аталган токтомдун 6-тиркемесинде:

- 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын  31-майындагы № 314 “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборду түзүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктунда жана 5-пунктунун экинчи абзацында “22” деген цифралар “18” деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ушул токтомду ишке ашырууга байланышкан чыгымдары бекитилген штаттык сандын жана 2019-жылга жана андан кийинки жылдарга каралган каражаттардын чегинде жумшала тургандыгы белгиленсин.

4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги:

- түзүмүн жана штаттык расписаниесин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                           М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь