КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-декабрындагы № 604-токтому

Дем алыш күндөрдү которуу жөнүндө

Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 113-беренесине,”Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Беш күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн:

- 2019-жылдын 25-февралындагы дем алыш күнү 2019-жылдын 2-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 8-апрелиндеги дем алыш күнү 2019-жылдын  3-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 2-сентябрындагы дем алыш күнү 2019-жылдын 4-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 6-майындагы дем алыш күнү 2019-жылдын 10-майындагы иш күнүнө которулсун.

2. Беш күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген жеке менчик формасындагы юридикалык жактардын жетекчилерине:

- 2019-жылдын 25-февралындагы дем алыш күнүн 2019-жылдын 2-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 8-апрелиндеги дем алыш күнүн 2019-жылдын 3-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 2-сентябрындагы дем алыш күнүн 2019-жылдын 4-январындагы иш күнүнө;

- 2019-жылдын 6-майындагы дем алыш күнүн 2019-жылдын 10-майындагы иш күнүнө которуу сунушталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-февралындагы № 117 “Дем алыш күндөрдү которуу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 1-пунктунун алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- 2-пунктунун алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь