КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-декабрындагы № 573-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  21-июлундагы № 403 “Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Мектептик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 16-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине  ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 “Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартында:

37-пунктунун “Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги” сабында:

- “6” графасындагы “29” деген цифралар “30” деген цифралар менен алмаштырылсын;

- “9” графасындагы “31” деген цифралар “30” деген цифралар менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги:

- кийинки жылдарга жалпы билим берүүчү уюмдардын базистик окуу планын оптималдаштырууну жүргүзсүн;

-    өзүнүн чечимдерин ушул токтомго шайкеш келтирсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                   М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь