КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 12-мартындагы № 148 токтому

Нарын облусунун Кочкор районунун Семиз-Бел айыл аймагында жайгашкан жерлерди “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которуу жөнүндө

Жалпы билим берүүчү мектеп куруу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 4 жана 20-беренелерине, “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын 2017-жылдын 12-декабрындагы № 03-05/2195 корутундусун жана Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын 2017-жылдын 6-декабрындагы № 206-б буйругун көңүлгө алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Кочкор районунун Семиз-Бел айыл аймагындагы № 530 контурда жайгашкан Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 3 га сугат айдоо жери жалпы билим берүүчү мектеп куруу максатында “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которулсун.

2. Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Кочкор районунун мамлекеттик администрациясы төмөнкүлөрдү камсыздасын:

- жерди эсепке алуу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү;

- ушул токтомдун 1-пунктунда аталган жерлерди максаттуу багыты боюнча пайдаланууну.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                          М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь