КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 18-мартындагы № 167 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-апрелиндеги № 144 “Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, “Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 96-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын  7-апрелиндеги № 144 “Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында салык төлөөчүлөрдү салыктык каттоо тартиби жөнүндө жободо:

-төмөнкүдөй мазмундагы 321-пункт менен толукталсын:

“321. Ыктыярдуу патенттин негизинде жеке иштөөнү көздөгөн жеке жак салыктык каттоодон өтүү/кайра катталуу үчүн салык органына төмөнкүлөрдү берет:

1) DOC STI-163 формасындагы арызды;

2) ким экендигин ырастоочу документти жана документтин көчүрмөсүн;

3) эгерде ИЖН жок ким экендигин ырастоочу документ берилсе, ИЖН ыйгарылгандыгы тууралуу документти жана анын көчүрмөсүн.”;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Рейддик салыктык контроль жүргүзүү жана материалдарын тариздөө тартиби жөнүндө жободо:

- 2-пунктунда:

биринчи абзацы “салык мыйзамдарынын” деген сөздөрдөн кийин “жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарынын” деген сөздөр менен толукталсын;

он биринчи абзацы “салыктарды” деген сөздөн кийин “жана камсыздандыруу төгүмдөрүн” деген сөздөр менен толукталсын;

- 13-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдерин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтому менен бекитилген Контролдук-кассалык машиналарды колдонуу, каттоо жана пломба коюу тартибинин 3-пунктунун” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 109 жана 110-беренелеринин” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 20-пунктунда:

экинчи абзацындагы “жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 300, 301-беренелерине” деген сөздөр алып салынсын;

үчүнчү абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 556-беренесинин 1-пунктуна жана 558-беренесине ылайык сот органдарына” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 101 жана 102-беренелерине жана Жазык кодексинин 227 жана 228-беренелерине ылайык карап чыгуу үчүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү органдарына” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

  • жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемеси ушул токтомдун
     1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын; 
  • жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемеси ушул токтомдун
     2-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын; 
  • жогоруда аталган Жобонун 6-тиркемеси ушул токтомдун
     3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын. 

2.     Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                              М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь