КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-мартындагы № 95-б буйругу

Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын (COVID-19) андан ары жайылуусуна жол бербөө максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесине ылайык:


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-мартындагы № 84-б буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

    - 1-пунктунун алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

    - 3-пунктунун экинчи абзацы “Кыргыз Республикасына келүүнү пландаган” деген сөздөргө чейин “Ушул буйруктун 1-пунктунда каралган чектөөлөр жайылтылбаган адамдардан тышкары” деген сөздөр менен толукталсын. 

Премьер-министр                                                                  М.Д.Абылгазиев


Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь