КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-мартындагы № 183 токтому

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасын өзгөртүп түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасынын ишин оптималдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 92-94-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасы ага Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемесин кошуу жолу менен өзгөртүп түзүлсүн

2. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасынын уставы 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.   

3. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасы Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемесинин укук улантуучусу болуп санала тургандыгы белгиленсин.  

4. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети:

- ѳз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин; 

- ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрсүн;

- үч айлык мѳѳнѳттө ушул токтомдун 1-пунктунда аталган ѳзгѳртүп түзүлүп жаткан юридикалык жактардын ѳткѳрүп берүү актыларын бекитсин;

- каттоо органында мамлекеттик кайра каттоо жол-жоболорун жүргүзсүн. 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 402 «Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин башкаруу схемасы ушул токтомдун 
 2-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын. 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
 29-мартындагы № 187 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик мекемесин Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Инфо-Система» мамлекеттик ишканасына өзгөртүп түзүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

- 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын
 6-декабрындагы № 669 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы «АйТи-сервис» мамлекеттик мекемесин Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине өткөрүп берүү жөнүндө» токтомуна тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүү киргизилсин:

- 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

8. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын санариптик трансформациялоо бөлүмүнө жүктөлсүн.

9. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн ѳткѳндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                                  М.Д.Абылгазиев


Электрондук регион

Календарь