КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-декабрындагы № 586-токтому

Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу (мораторий) жөнүндө

Бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкердик субъекттеринин экономикалык ишине колдоо көрсөтүү, аларды укуктук коргоону камсыздоо, ыйгарым укуктуу органдардын ишкердик субъекттеринин ишине негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрүн жоюу максатында, “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2019-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 1-январына чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 10-ноябрындагы № 1057-VI “Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген Тизмекке ылайык ишкердик субъекттерин текшерүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын төмөнкү учурларда жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдөн башкаларын текшерүүсүнө убактылуу тыюу салынсын (мораторий киргизилсин):

1) кылмыш-жаза жана жарандык өндүрүштүн алкагында;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкердик субъекттеринин арызы боюнча;

3) башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарынын суроо-талабы боюнча;

4) калктын жашоосуна жана ден соолугуна, айлана-чөйрөгө коркунуч жараткан фактыларга карата жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча;

5) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузгандыгы жөнүндө иштер боюнча өндүрүштө;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-февралындагы № 99 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын стратегиялык объекттеринин тизмегине киргизилген, энергетика тармагындагы ишкердик субъекттеринин жана жер казынасын иштеткен, изилдеген ишкердик субъекттеринин экологиялык жана техникалык коопсуздугу маселелери боюнча;

7) электр жана жылуулук энергияларына, жаратылыш газына карата тарифтерди белгилөө жана колдонуу боюнча отун-энергетикалык комплекси чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоо маселелери боюнча.

2. Мораторий киргизилген учурда тартип бузуулардын алдын алуу максатында ишкердик субъекттерин текшерүү укугуна ээ болгон ыйгарым укуктуу органдарга ишкердик субъекттеринин арызы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо маселелери боюнча консультациялык жардамдарды берүү милдеттендирилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги:

- бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча), ишкердик субъекттерин текшерүү укугуна ээ болгон ыйгарым укуктуу органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча) менен биргеликте мораторийдин киргизилгендиги жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо маселелери боюнча ишкердик субъекттерине консультациялык жардамдарды берүү жөнүндө бизнес-коомчулугуна кеңири маалыматтык кампания өткөрсүн;

квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 10уна чейин  ишкердик субъекттерине жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн саны жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат берсин.

4. Ушул токтомду аткаруу боюнча жеке жоопкерчилик ишкердик субъекттерин текшерүү укугуна ээ болгон ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилерине жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн  өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнө жүктөлсүн.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь