КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 143-б буйругу

“Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37 жана 81-беренелерин ишке ашыруу максатында, айрым административдик-аймактык бирдиктердин аймагында өзгөчө кардаалды жана өзгөчө абалды киргизүүгө байланыштуу,  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

1. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча акционерлердин жылдык жалпы чогулушун өткөрүүнүн мөөнөтү – 2020-жылдын 1-сентябрына чейин; 

- акционерлердин саны 500дөн ашуун болгон же эч болбогондо баалуу кагаздардын 1 чыгарылышын ачык жайгаштырган ачык акционердик коомунун финансы-чарбалык иши тууралуу жылдык отчетту жарыялоо мөөнөтү – 2019-жылдын  жыйынтыгы боюнча акционерлердин жылдык чогулушун өткөргөн күндөн тартып 2 айдын ичинде, бирок 2020-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбей.

2. Ушул буйрук расмий жарыяланууга тийиш жана кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                                                                                                         М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь