КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-майындагы № 243 токтому

Мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 134 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун маселелери” жөнүндө токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун жобосунда:

11-пунктунун тогузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- Фонддун борбордук аппаратынын жана анын карамагындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы “Аукциондук борбор” мамлекеттик мекемесинин түзүмүн жана штаттык ырааттамасын аныкталган штаттык санынын чегинде бекитет;”.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-декабрындагы № 681 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун  алдындагы “Аукциондук борбор” мамлекеттик мекемеси жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун  алдындагы “Аукциондук борбор” мамлекеттик мекемеси жөнүндө жободо: 

19-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“19. Мамлекеттик мекеменин түзүмүн, штаттык ырааттамасын жана кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарын Фонддун төрагасы бекитет.”;

21-пунктунун тогузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык үстөк белгилейт, кызматкерлерди сыйлоо жөнүндө жобону бекитет;”.

3.   Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

                                      Премьер-министр


                                        М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь