Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-мартындагы №109 “Отчеттордун, патенттердин, эсептөөлөрдүн, кабарлоонун, салыктарды жана салыктык эмес кирешелерди башкаруу боюнча маалыматтардын формаларын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, А.Усеналиева, 62-05-35 (+284), факс: 66-18-37, e-mail: a-usenalieva@mail.ru, mail@mineconom.gov.kg

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь