Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, Кыргыз Республикасында даярдалган же бир нускада же аз партия менен импорттолуп алынып келген өлчөө каражаттарын каттоо, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүүнүн белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону, Өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, Жолдошева С.Х, 62 05 35 (+198), e-mail:  mail@mineconom.kg 

  тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь