КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 388 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо маселелери боюнча айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө


Салыктык жол-жоболорду фискалдаштыруунун электрондук системасын киргизүүнүн алкагында жүргүзүлүп жаткан салык саясатынын ырааттуулугун камсыз кылуу, айрым товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоону натыйжалуу киргизүү максатында, ошондой эле COVID–19 коронавирус инфекциясынын жайылышы боюнча  эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:


1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 17-октябрындагы № 554 “Кыргыз Республикасында айрым товарларды санариптик идентификациялоо каражаттары менен маркалоо тартиби жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында санариптик идентификациялоо каражаттары менен милдеттүү маркалоого тийиш болгон өндүрүлүүчү же импорттолуучу/ташып киргизилүүчү жана сатып өткөрүлүүчү товарлардын айрым түрлөрүнүн тизмеси жана милдеттүү маркалоону киргизүүнүн мөөнөттөрү ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.


2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 17-декабрындагы № 690 “Товарлардын айрым түрлөрүн санариптик идентификациялоо каражаттары менен маркалоо боюнча пилоттук (эксперименттик) долбоорду өткөрүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-пунктундагы “30-июнунда” деген сөздөр “31-октябрында” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) 8-пунктундагы “30-июнуна” деген сөздөр “31-октябрына” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3) аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же импорттолуучу/ташылып келүүчү жана сатылуучу товарлардын идентификациялоо каражаттары менен ыктыярдуу маркаланууга тийиш айрым түрлөрүнүн тизмеги ушул токтомдун
 2-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

3. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2020-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет.  

Премьер-министр                                                                    К.А.Боронов


тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь