Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо боюнча айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” токтомунун долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр., 106, А.К.Ажекбаров, 62-05-35 (294), e-mail: a.azhekbarov@mineconom.gov.kg

тиркеме


Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь