КР экономика министрлигинин 2020-жылдын 15-сентябрындагы № 99 буйругу

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга “Биримдик, ишеним, жаратмандык” программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планынын аткарууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын салымдары боюнча алардын ишин баалоо үчүн негизги индикаторлордун тизмеcин бекитүү жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин 2020-жылдын 15-сентябрындагы № 99 буйругу

Тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу