Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2020-жылдын 20-декабрындагы №127-буйругу

Кыргыз Республикасынын бюджеттик классификациясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2020-жылдын 20-декабрындагы №127-буйругу

тиркеме