КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-ноябрындагы № 514-токтому

Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым маселелери жөнүндө 

«Соттук-эксперттик иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасында соттук эксперттердин компетенттүүлүгүн сертификациялоо системасын тартипке салуу максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 18-июлундагы № 161 «Кыргыз Республикасынын укук коопсуздук органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгын көңүлгө алып, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 132 «Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым маселелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

-     жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын сот экспертинин компетенттүүлүгүн сертификациялоо маселеси боюнча мамлекеттик эксперттик-квалификациялык комиссия жөнүндө жободо:

2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Эксперттик-квалификациялык комиссиялар (мындан ары - Комиссия) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматтын алдында түзүлөт жана иштейт.».

2.   Төмөнкүлөр бекитилсин:

-     Кыргыз Республикасынын сот экспертинин компетенттүүлүк сертификатын берүүнүн, берүүдөн баш тартуунун, колдонулушун токтото туруунун, токтотуунун жана ажыратуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобо, 1-тиркемеге ылайык;

-     Эксперттик-квалификациялык комиссия жөнүндө жобо, 2-тиркемеге ылайык;

-     Кыргыз Республикасынын Сот эксперттеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби, 3-тиркемеге ылайык;

-     Кыргыз Республикасындагы Соттук-эксперттик изилдөөлөрдүн методикаларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби, 4-тиркемеге ылайык.

3.   2019-жылдын 1-январынан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 132 «Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым маселелери жөнүндө» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-июнундагы № 340 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» токтомунун 4-пункту;

3)  Ушул токтомдун 1-пункту.

4.  Ушул токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган 2-пунктунан тышкары, расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев


Электрондук регион

Календарь