Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2021-жылдын 2-февралындагы № 11 буйругу

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн шаарлардын жана айыл аймактардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча Усулдук колдонмону” бекитүү жөнүндө 2018-жылдын 15-майындагы № 63-А” 2021-жылдын 2-февралындагы №11 биргелешкен буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  буйругу.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу