КР Энергетика жана өнөр жай министрлигинин буйрук долбоору

Газ чарбасында өнөр жай коопсуздугун камсыз кылуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин буйрук долбоору.

Көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Эркиндик проспекти 2, Гильфанов И.В., эл.почта: ildar_vaz13@mail.ru, 0312-90-40-40 (+1035) факс: 300718.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу