Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин буйрук долбоору

2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген пестициддер жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун бекитүү жөнүндө буйрук долбоору.

Көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Эркиндик проспекти 2, Айдаралиева, 0312-45-52-86, факс: 300718.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу