Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйрук долбоору

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы тарабынан жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндөгү» буйрук долбоору.  

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Тыныстанов көч., 257, Исираилова А.Т., 392003.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу