КР Юстиция министрлигинин 2021-жылдын 9-апрелдеги №1 буйругу

«Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө Жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү Тартибин бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы № 242 буйругуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу буйругу.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу