КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-октябрындагы № 471 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматын түзүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматын түзүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 5-пунктунун үчүнчү абзацындагы «февралына» деген сөз «декабрына» сөз менен алмаштырылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                            М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь