КР Тышкы иштер министрлигинин буйрук долбоору

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекетүү жөнүндө буйрук долбоору.

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Калысбеков А.К. 0312 663070, эл.почта: aza_70@mail.ru

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу