КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 8-октябрындагы № 464 токтому

Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

Мамлекеттик кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын педагогикалык жана башка кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу максатында, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 35-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын  19-январындагы №18 “Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө“ токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 15-тиркемесинин таблицасы төмөнкүдөй   редакцияда баяндалсын:

Кызматтардын аталышы

Кызматтык  маяна (сом)

 1.Бөлүм башчы

5760

 2.Билим берүү уюмунда окуучулардын төмөнкүдөй контингенти менен башкы бухгалтер: -  250 адамга чейин - 250 дөн 450 адамга чейин - 450 адамдан ашык

6000

6240

6480

 3.Бухгалтер

5700

 4.Бухгалтер -кассир

5040

 5.Чарба башчысы

5400

 6.Психолог

6000

 7.Сурдо котормочу, сурдопедагог, врач-педиатр

5400

 8.Улук устат

7500

 9.Дене тарбия жетекчиси

6000

10. ЖАД (жаштарды аскерге чейинки даярдоо) жетекчиси

6000

11.Методист

5400

12.Системалык администратор (маалыматтык системалык башкаруу адиси)

5700

13.Жатаканадагы тарбиячы

5400

14.Китепкана башчысы

6000

15.Ашкана башчысы (шеф-ашпозчу)

6000

16.Жатакана башчысы

6000

17.Механик

5700

18.Окуу бөлүмүнүн катчысы, кадр боюнча инспектор, паспортист

5400

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2013-жылдын  29-майындагы  № 300 “Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: жогоруда аталган токтом менен бекитилген Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарында: - 1-главада: “Төмөнкүдөй контингенттеги окуучулары бар кесиптик лицейлер” графасында “250” деген цифралар “150” деген цифралар менен алмаштырылсын;

7.Системалык администратор (маалыматтык башкаруу системасы боюнча адис)

-

1

-

эскертүүнүн 1 жана 3-пункттарындагы “250” деген цифралар “150” деген цифраларга алмаштырылсын.

3. Ушул токтомду ишке ашырууга байланышкан чыгымдар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берүү агенттигине республикалык бюджеттен тийиштүү жылдарга каралган каржаттардын чегинде жүргүзүлөөрү белгиленсин.

4.-Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                  М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь