КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-сентябрындагы № 445 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 2-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 8-февралындагы № 42 «Эркинен ажыратууга соттолгон, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын тергөө изоляторлорунда кармалган адамдардын суткалык үлүшүнүн нормаларын, алмаштыруу нормаларын, суткалык үлүштүн нормаларын колдонуу жана алмаштыруу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген эркинен ажыратууга соттолгон, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын тергөө изоляторлорунда кармалган адамдардын суткалык үлүшүнүн нормаларында:

- ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү абактарынан бошотулуучу адамдардын суткалык үлүшүнүн № 1нормасы менен толукталсын;

- № 4 норманын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын тарбиялоо абактарында кармалган жашы жете элек балдардын, ошондой эле тергөө изоляторлорунда, түзөтүү абактарында жана түрмөлөрүндө кармалган I жана II топтогу майыптардын суткалык үлүшүнүн

№ 4 нормасы»;

- № 4 норманын эскертүүсү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Бул норма жашы жеткен жана тарбиялоо абактарында кармалган соттолгондорго карата колдонулат.».

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-декабрындагы № 864 «Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик жактан камсыз кылуунун минималдуу ченемдерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- преамбуласындагы «71» деген цифралар «99» деген цифралар менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемеси ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык редакцияда «Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен бошотулуучу соттолгондорду кийим-кече менен камсыз кылуу ченемдери» менен толукталсын;

- жогоруда аталган токтомдун 3-тиркемесинин алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен бошотулуучу, сезонго жараша зарыл болгон кийими, бут кийими жана аларды сатып алууга каражаты жок адамдар ушул токтом менен белгиленген ченемдер боюнча мамлекеттик каражаттын эсебинен жарандык үлгүдөгү кийим-кече менен камсыздалат.»;

- ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда 41-тиркеме менен толукталсын;

- жогоруда аталган токтомдун 6-тиркемеси ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакцияда «Балдар үйү үчүн жабдуулар жана буюмдар» ченеми менен толукталсын.

3. Ушул токтомду ишке ашырууга байланышкан чыгымдар Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин ишке ашыруунун алкагында тиешелүү жылдарга бекитилген каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен тыюу салынбаган башка каржылоо булактарынын чегинде ишке ашырылсын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.


Премьер-министр                                                     М.Д. Абылгазиев


Электрондук регион

Календарь