КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 21-сентябрындагы № 437 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 5 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012-жылдын 29-июнундагы № 2195-V токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек арага чектеш аймактарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашырууда мамлекеттик органдардын иштерин оптималдаштыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын  5-январындагы № 5 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- преамбуладагы “жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  2017-жылдын 25-августундагы № 1836-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жаңы доорго – кырк кадам” программасын” деген сөздөр “жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- ушул токтомду тиешелүү жылга республикалык бюджетте, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каржылоонун башка булактарында каралган каражаттардын чегинде ишке ашырышсын;”;

- төмөнкүдөй мазмундагы - пункт менен толукталсын:

“. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги белгиленген тартипте Иш-чаралар планын тиешелүү жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде каралган каражаттын чегинде өз убагында каржылоону камсыздасын.”;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашырууга карата 2018-2020-жылдарга иш-чаралар планы ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн катчылыгына жүктөлсүн.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев


Электрондук регион

Календарь