КР Билим жана илим министрлигинин 2021-жылдын 30-июлундагы № 1357/1 буйругу

КР Cаламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2021-жылдын 30-июлундагы № 1357/1 буйругу.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу