КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 07-октябрындагы №201 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын  26-октябрындагы № 503 “Инвестициялык долбоорлордун ишинин артыкчылыктуу түрлөрүн (экономика секторлорун) белгилөө жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Тарифтик жеңилдиктерди колдонууну тартипке келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын
     26-октябрындагы № 503 “Инвестициялык долбоорлордун ишинин артыкчылыктуу түрлөрүн (экономика секторлорун) белгилөө жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
  2. төмөнкүдөй мазмундагы 11-пункт менен толукталсын:

“11. Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2009-жылдын
 27-ноябрындагы № 130 чечиминин 7-пунктунун 7.1.11-пунктчасында белгиленген тарифтик жеңилдик төмөнкүдөй шарттар сакталганда колдонула тургандыгы белгиленсин:

1) инвестициялык долбоор, аны ишке ашыруунун алкагында инвестициялык долбоорлордун реестрине киргизилген технологиялык жабдуу, анын запастык бөлүктөрү, чийки зат жана (же) материалдар ташып киргизилсе;

2) чийки зат жана (же) материалдар инвестициялык долбоорлордун реестрине киргизилген товарларга, Евразия экономикалык бирлигинин Тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасынын кодуна, санына, ошондой эле инвестициялык долбоорлордун реестринде көрсөтүлгөн башка маалыматтарга шайкеш келсе;

3) технологиялык жабдуу, анын запастык бөлүктөрү, чийки зат жана (же) материалдар Кыргыз Республикасынын бажы аймагына ташып киргизилсе жана ички керектөө үчүн чыгаруу бажы жол-жобосуна жайгаштырылса;

4) технологиялык жабдуу, анын комплекттөөчү жана запастык бөлүктөрү, даяр продукциянын курамындагы чийки зат жана (же) материалдар эркин бажы зонасы жана эркин кампа бажы жол-жоболору аяктаганда, ошондой эле  ички керектөө үчүн чыгаруу бажы жол-жобосуна жайгаштырылса.”;  

  1. 2-пунктунда:  
  2. биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Кыргыз Республикасынын Инвестициялар министрлиги:”;

  • үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- инвестициялык долбоорлордун реестрин Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына, Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине жиберсин.”;

         3) жогоруда аталган токтомдун тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Төрага                             У.А.Марипов

Тиркеме токтом долбооруна.docx
Тиркемелер

Басып чыгаруу