Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги коомдук талкууга буйрук долбоорун алып чыгат

“Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө” буйрук долбоору.

Жогоруда аталган долбоорго эскертүүлөрдү жана сунуштарды уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн кызматкери А. Алымбаеванын aizada.alymbaeva@patent.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү суранабыз, тел. 68-19-02, факс: 68-19-74.

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу